Smart Tavle Produkter Naturfag og samfunnsfag Nye Gaia Smart Tavle 1–4

Nye Gaia Smart Tavle 1–4

Nye Gaia Smart Tavle 1–4

– skaper nye muligheter for undervisningen i naturfag og samfunnsfag.
 

Innholdet i Nye Gaias grunnbøker er tilpasset interaktive tavler, på denne måten kan man enkelt vise frem aktuelle sider i boka og samle klassens oppmerksomhet. Dette gir en unik mulighet til å diskutere matematiske problemstillinger på en mer konkret måte. Ved hjelp av interaktive verktøy kan læreren gjennomgå og konkretisere undervisningen.

Her kan du se en introduksjonsvideo til Nye Gaia Smart Tavle

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Nye Gaia Smart Tavle 1–4 Lærerutgave  Bokmål/Nynorsk   kr 412,00   

* Priser er eksklusiv mva