Smart Tavle Produkter Engelsk Explore 1–7 Smart Tavle
I salg

Explore 1–7 Smart Tavle

Explore 1–7 Smart Tavle

Explore Smart Tavle bygger på elevens bok. Læreren kan hente opp sider fra My Book og utforske språket på en ny måte sammen med elevene. All tekst blir opplest av engelsktalende barn og voksne. Ved å aktivisere elevene gjennom kreative oppgaver, et rikt lydmateriell og flotte illustrasjoner, åpner man for nye muligheter i engelskundervisningen. 

I tavlerommet gis det mange muligheter til å arbeide med språket gjennom å leke med bilder, ord, lyder og bakgrunner. På denne måten kan læreren enkelt oppsummere, igangsette, repetere, variere og differensiere undervisningen.

Med Explore Smart Tavle kan læreren:
•    notere, markere og tegne
•    skreddersy undervisningen og samle klassens fokus
•    aktivisere elevene gjennom interaktive oppgaver, innlest tekst og sanger

   

Kunne du tenkt deg en liten innføring i Explore Smart Tavle? Klikk her og se en film som tar deg i gjennom de ulike funksjonene og mulighetene i Explore Smart Tavle.

   

Filmen under viser Explore Smart Tavle i bruk i klasserommet.

 

Når du bestiller Explore Smart Tavle får du automatisk gratis tilgang til Explore Ressursbank. Du finner info om Ressursbanken her.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Explore 1-7 Smart Tavle Lærerutgave  Bokmål/Nynorsk   kr 412,00   

* Priser er eksklusiv mva