Smart Tavle Om Smart Tavle Slik bruker du Smart Tavle

Slik bruker du Smart Tavle

Smart Tavle er et undervisningsverktøy for læreren, med mange mulighet for elevaktiviteter. Elementene er laget slik at det skal være enkelt for elevene å nå og forstå menyene og løse oppgaver på tavla.

Smart Tavle er inndelt i to rom med ulike funksjoner: Bokrom og Tavlerom.

Bokrommet er elevboka i stort format.

Her har man mulighet til å:

  • ta notater rett på tavla, markere og tegne
  • fokusere på enkelte elementer i boka og forstørre teksten
  • lytte til tekst og lyder
  • kopiere elementer fra Bokrommet til Tavlerommet

Tavlerommet er et fleksibelt verktøy, der læreren fritt kan kombinere læreboka og konkretiseringsmateriell.

Tavlerommet gir læreren en unik mulighet til å variere undervisningen, samt og utforske og leke sammen med elevene.

Her har man mulighet til å:

  • ta notater, markere, tegne
  • bruke elementer kopiert inn fra Bokrommet
  • bruke bilder, ord, ordkort og bakgrunner fra arkivet
  • kombinere ulike kapitler fra boka
  • få lydstøtte
  • bruke interaktive elementer   

Læreren står fritt til å benytte seg av de elementene man selv ønsker. I løpet av utprøvingsåret vil det bli mulighet for å lagre arbeidet man har gjort i Tavlerommet.